Team Syncros

Lasisilta-työpajat (2016 & 2017) on toteutettu yhdessä Tampereen hiippakunnan kanssa.

Lasisilta-prosessin suunnittelussa on yhdistynyt osallistavien johtamis-, innovaatio- ja viestintäteorioiden uusimmat opit sekä systeemisen muutostyön vaiheiden tuntemus.

Lasisilta on yhteiskehittelyn ja työpajojen prosessi, joka alkoi Tampereella kirkon koolle kutsumana 2016. Lasisillassa kokeillaan, miten yhteiskunnan ristiriitoja voidaan valjastaa hyvän muutoksen käyttövoimaksi kutsumalla yhteen hyvin erilaisista taustoista. Työpajoissa on ollut esimerkiksi köyhiä ja rikkaita, rikollisia ja poliiseja, uskovaisia ja ateisteja.

http://tampereenhiippakunta.fi/ohjaus-ja-kehittaminen/verkosto-ja-yhteisotyo/lasisilta-tyopajat

Kohtaamiskone-työpaja

Aamulehti kokeili Tampereen hiippakunnan kanssa 2018, mikä journalismin rooli dialogisessa yhteiskehittelyssä voi olla.

Tanelin juttu aiheesta: https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2018/voiko-toimittajien-kanssa-kayda-dialogia

Aalto Yliopiston Creative Sustainability -kansainvälinen maisterinohjelma

Creative Teamwork- kurssi 2018

Kansainvälinen Creative Sustainability -koulutusohjelma on Aalto Yliopiston kaikkien korkeakoulujen yhteinen. Maria Joutsenvirta ja Kirsi Joenpolvi sovelsivat systeemistä ajattelua sekä Art of Hosting-filosofiaa fasilitoidessaan syksyllä 2018 Creative Teamwork-kurssin kansainväliselle ja poikkitieteelliselle opiskelijajoukolle: http://acs.aalto.fi/2018/creative-teamwork-2018/

Muita Team Syncros- projekteja:

-http://reset2018.fi/ Uuden talouden työpaja

-Sellon kirjasto (Espoo) : sisäinen koulutuspäivä kirjaston työntekijöille

-TELA ry, työeläkealan vaikuttajille suunnattu osallistava dialogi-seminaari

 

Advertisement